Lindsay.com Menu

Brûe

Oorlaaiverligting

Daaglikse verkeer op ’n brug neem oor tyd toe en owerhede moet ’n manier kry om die vermoë van die brug te verhoog om die verkeersvloei te kan dra.  Nuwe konstruksie is baie duur en is dikwels nie eens ’n opsie nie.  Die koste-effektiewe en vinnige metode om brugkapasiteit te verhoog is om ’n beheerde baan te skep waar die brug se baansamestelling aanpasbaar is en bykomende bane in die rigting van die spitsverkeer beskikbaar gestel kan word.  Dit kan wel met keëls en oorhoofse ligte gedoen word, maar dan is die gevaar van kruising-ongelukke groot, en dit kan tot ernstige beserings en sterftes lei.

’n Beweegbare versperring skep beheerde bane op brûe en verskaf positiewe versperringsbeskerming.  Die versperringsmuur word van die padoppervlak af gelig en teen ’n spoed van tot 16 km/h sywaarts oor een of meer bane beweeg om aan spitsverkeervereistes te voldoen, terwyl dit kruising-ongelukke keer.

 

Versnel konstruksie en verbeter veiligheid

Daar is talle uitdagings by brugwerkprojekte.  Beperkte spasie vir voertuie, toerusting en werkers lei tot meer konstruksiefases, wat die werk verleng en die koste van konstruksie verhoog.  Veiligheid word ook in die gedrang gebring as alle werk in ’n klein en oneffektiewe werksone gedoen moet word. Brugwerksones wat aanpasbare werkspasie verskaf deur keëls en vaatjies te gebruik is inherent gevaarlik vir werkers en motoriste. 

’n Beweegbare versperring skep ’n veilige, aanpasbare werksone op brûe en laat kontrakteurs toe om die werksone gedurende nie-spitsverkeerstye uit te brei. Hulle kan die werksome ook kleiner maak, of selfs toemaak, gedurende spitsverkeer om die verkeersvloei te maksimaliseer.  Groter, meer effektiewe konstruksietoerusting wat fases saamvoeg of uit die weg ruim kan in die uitgebreide werksone gebruik word en baie herdekkingsprojekte kan in een seisoen, eerder as twee, voltooi word.