Lindsay.com Menu

Mielies

Mielies

Wanneer ’n mielieplant groei en die blare groter word, het die plant meer water nodig. Die tydperk net voor bestuiwing deur korrelvul, wanneer die pitte begin induik, is 'n kritiese tydperk waartydens voldoende vog belangrik is vir mielieopbrengs.

 

’n Hoë-opbrengs mielieoes vereis ongeveer 55,8 cm water, met ’n omvang van 50,8 cm tot 63,5 cm. Ongeveer 38,1 cm tot 40,6 cm water is genoeg om ’n lae opbrengs te produseer, maar dit hang van waterbeskikbaarheid gedurende die seisoen af.  As die opbrengs 12,7 metrieke ton per hektaar is, sal die oes ongeveer 2271,3 m³ water of 178,8 m³ per metrieke ton gebruik.